Categorie: Signalisatie

Signalisatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemers van de organisatie of het bedrijf te beschermen tegen mogelijke ongevallen. Elke werkgever moet zich aan de wet houden. Hiertoe kan een breed scala aan acties worden genoemd, van risicobeoordelingsbijeenkomsten tot informatiebijeenkomsten voor werknemers, van verschillende cursussen tot informatieve waarschuwingen in de zakelijke omgeving. Veiligheidssignalering is een van de factoren waarmee bij deze maatregelen rekening moet worden gehouden.

Wat zijn veiligheidssignalen?

Arbeidsveiligheidsborden zijn algemene namen voor informatieborden en borden die waarschuwen voor risico s en problemen die zich in de zakelijke omgeving kunnen voordoen. Als gevolg van arbeidsongevallen sterven elk jaar duizenden werknemers en raken meer dan dit aantal gewond. Veiligheidssignalering is een van de stappen die moeten worden genomen om dit probleem op te lossen. De werkgever moet zijn werknemers informeren over mogelijke risico s en waarschuwingen geven. Op veiligheidsborden staan deze waarschuwingen ook.

Arbeidsveiligheidsborden moeten worden geplaatst in alle soorten werkgebieden waar risico s kunnen optreden, van gebieden zoals bouwwerkzaamheden of bouwplaatsen tot pleinen. Er kunnen verschillen zijn in risico of gevaar tussen werkplekken. Op sommige werkplekken zijn de risico s hoger, terwijl sommige werkplekken een relatief veilige omgeving kunnen bieden. Het type risico in elk bedrijfsgebied is echter ook anders. Om deze reden moeten er arbeidsveiligheidsborden zijn die geschikt zijn voor het werkgebied en het uitgevoerde werk.

Soorten veiligheidspanelen signaleren?
Bij het bekijken van de tekenen van arbeidsbescherming is het mogelijk om verschillende tekens te zien met verschillende tekens, symbolen en geschriften. Deze plaat, die geschikt is voor veel werkplekken, heeft een herinneringsfunctie.